സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ

ഷെകീന ചാനൽ ഈ ലേഖകന് സംലഭ്യമായിട്ടു ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളു. കാലഘട്ടത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യമാണ് സത്യാന്വേഷിയും സത്യത്തിന്റെ അവതാരകയും പ്രചാരകയുമായ ഈ മഹത്തമ മാധ്യമം സഫലീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു. തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ അഭിവന്ദ്യപിതാക്കന്മാരെയും വൈദികരെയും
Read More...

ഞാൻ പുതുക്കിപ്പണിയുകയാണ്

എന്റെ കുഞ്ഞേ, മാതൃസഹജമായ എന്റെ കരുതൽ ഒരു വശത്തു. മറുവശത്തു നിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആകുലതകളും. ഇവ തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്താൽ ഏതാണ് വലുതെന്നു നിനക്ക് അനായാസം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. നിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സഹനങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പുതുക്കി
Read More...

അഭേദ്യമാം വിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

സഭയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവുമായി അഭേദ്യമാംവിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മതബോധനം. അവളുടെ ആന്തരിക വളർച്ചയും ദൈവികപദ്ധതിയോടുള്ള സഹകരണവുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി, മതബോധനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. സഭാതനായരുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനു അവരെ
Read More...

അധികാരത്വരയും അഹങ്കാരവും

അസൂയയും വിദ്വെഷവും ഒപ്പം ദൈവഭയമില്ലായ്മയും സമ്മേളിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന ഒരു ന്യായമായ പേര് 'നരകം' എന്ന്. ഈ 'നരക'ത്തിൽ പതിച്ച സ്ത്രീയാണ് പഴയനിയമത്തിലെ മിറിയം. ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും വച്ച് ഏറ്റം സൗമ്യനായിരുന്നു ഈ 'നരക'ത്തിന്റെ
Read More...

നീയും കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും

സദാസമയവും സർവശക്തൻ നമ്മുടെ സഹായകനും സംരക്ഷകനുമാണ്. വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവിടുത്തെ ഈ സഹായ സംരക്ഷണങ്ങൾ സംലഭ്യവുമാണ്. സർവശക്തനും നിത്യനും സർവ നന്മ സ്വരൂപിയുമായ ഈശോയാണ് നമുക്ക് ഇവ കൈമാറിത്തരിക. ഏക രക്ഷകനും ലോക രക്ഷകനുമായ
Read More...

എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിപ്പിൻ

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, നിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം നീ എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിനക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷവതി ആയിരിക്കാൻ കഴിയും. നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ നിന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലം കണ്ടെത്തും. കുഞ്ഞേ, ഞാൻ നയിക്കുന്ന വഴിയേ നീ പോകാവൂ. നീ ഒരിക്കലും
Read More...

ജപമാല ഭക്തർക്കു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ

(1) ദൈവകൃപ, വരപ്രസാദം ഇവയ്ക്കുവേണ്ടി തിന്മകളെ നശിപ്പിക്കുകയും അന്ധകാരശക്തികളെ തകർക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിതം എളുപ്പമാകും. (2) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകവും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ധാരാളമായി ലഭിക്കും. (3)
Read More...

നീ നിസാരകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്

പ്രിയ കുഞ്ഞേ , നീ നിസാരകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും ആകുലപ്പെട്ടുമിരിക്കാൻ ഞാൻ തരിപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിൽ എല്ലാം സമാധാനം തന്നെ ആണെന്നും മനസിലാക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. വിശ്വസിക്കുക.
Read More...

അപ്രതിഹതമായ ആഗ്രഹം

സകല മനുഷ്യരെയും തന്റെ ഓമന മക്കളായി സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ അപ്രതിഹതമായ ആഗ്രഹം. ഇതിനു അവിടുന്ന് സകലരെയും സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ആഹ്വനം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ ലോകരക്ഷകനും ഏക രക്ഷകനുമായ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ
Read More...

കുട്ടികളും ടീവിയും

അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമെന്നലെ പറയുക. ടി.വി.യുടെ കാര്യത്തിലും ഈ കാര്യം ശരിയാണ്. ടി.വി. അധികമായാൽ കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളർച്ച മുരടിക്കും. കുട്ടികൾ അറിയാതെ ടി.വി.യിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനുകരിച്ചു പോകും. അന്ധമായ ഈ അനുകരണത്തിൽ വില്ലന്മാർ ചിലപ്പോൾ
Read More...

Mariology

പരിധിയില്ലാത്ത സന്തോഷം

എന്റെ അരുമയായ കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് നല്കാൻ നിരവധി കൃപകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ, നീ ആവശ്യപ്പെടണം. നിന്റെ കുഞ്ഞാത്മാവിനെ

ANECDOTES

അഭേദ്യമാം വിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

സഭയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവുമായി അഭേദ്യമാംവിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് മതബോധനം. അവളുടെ ആന്തരിക വളർച്ചയും

BIBLE CHINTHAKAL

അധികാരത്വരയും അഹങ്കാരവും

അസൂയയും വിദ്വെഷവും ഒപ്പം ദൈവഭയമില്ലായ്മയും സമ്മേളിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന ഒരു ന്യായമായ പേര് 'നരകം' എന്ന്. ഈ

Children

കുട്ടികളും ടീവിയും

അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമെന്നലെ പറയുക. ടി.വി.യുടെ കാര്യത്തിലും ഈ കാര്യം ശരിയാണ്. ടി.വി. അധികമായാൽ കുട്ടികളുടെ

Christology

നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരല്ല

ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു അത്ഭുത കഥാപാത്രമാണ് യാക്കോബിൻറെ പൊന്നോമന പുത്രൻ ജോസഫ്. പിതാവിന്റെ പ്രായാധിക്യത്തിലെ

Eucharist

മെൽക്കിസെദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം 

അഹരോന്റെ പൗരോഹിത്യം, ലെവായരുടെ ശുശ്രൂക്ഷ ഇവയൊക്കെ ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ മാത്രം! ഈ…

FAMILY

നീയും കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും

സദാസമയവും സർവശക്തൻ നമ്മുടെ സഹായകനും സംരക്ഷകനുമാണ്. വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവിടുത്തെ ഈ സഹായ

Tit Bits

അപ്രതിഹതമായ ആഗ്രഹം

സകല മനുഷ്യരെയും തന്റെ ഓമന മക്കളായി സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ അപ്രതിഹതമായ ആഗ്രഹം. ഇതിനു

SAINTS

സ്വർഗം വേണോ, ചെറുതാകുക

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കുറിക്കുന്നത്. സന്യാസസഭാംഗമായിരുന്ന ഒരു സന്ന്യാസി, തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കുറെ അകലെയായി ഒരു ഗുഹയിൽ തപസ്സും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമായി ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു താപസനെക്കുറിച്ചു കേട്ട ജനം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും