നാലു സ്നേഹിതർ

കൊലക്കുറ്റത്തിന് വിധിക്കപെട്ട ഒരു മനുഷ്യന് മരണശിക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യമെന്ന നിലയിൽ അയാളുടെ…

ദൈവസാനിധ്യനുഭവം 

ക്രൈസ്തവന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ശക്തി…

നിരന്തര സമ്പർക്കം

വിശുദ്ധ മരിയ ഗൊരോത്തിയുടെ 'അമ്മ (അസൂന്തമ) മകളെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചിരുന്നു: "ഇന്നു നീ ദിവ്യ ഈശോയെ…

നീ ഒരിക്കിലും തനിച്ചല്ല

ദൈവസാന്നിധ്യാനുഭവത്തിൽ  ഭക്താത്മാക്കൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് അവരുടെ ശക്തമായ അടിത്തറ. തിന്മയ്‌ക്കെതിരായ ആത്മീയ…

രണ്ടു ആപ്പിൾ തരാം!

ദൈവം എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും എന്നോടൊപ്പം സന്നിഹിതനാണ്. ഈ സത്യം കൂടുതൽ കൂടുത അനുഭവിക്കുക. അതിൽ ആഴപ്പെടുക.…

ആരാണ് കുഞ്ഞേ ആ യജമാനൻ?

അനാരോഗ്യവാനായ ഒരു ബാലനായിരുന്നു ഡൊമിനിക്. രണ്ടു മണിക്കൂർ നടന്നുവേണ്ടിയിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകാൻ. കൊടും തണുപ്പിലും…

കുങ്കുമപ്പൂക്കൾ

കുങ്കുമപ്പൂക്കൾ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്നു കുഞ്ഞുഷീനറിയാമായിരുന്നു ( വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്ന…

ജീവിതം ധന്യമാകാൻ

എങ്ങനെയാണു, എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യജീവിതം സുന്ദരമാകുന്നത്, സൗഭാഗ്യമാകുന്നത്, അനുഗ്രഹീതമാകുന്നത്, സഫലമാകുന്നത്? ഈ…

വിലയേറിയ ചോദ്യം

ഒരു ഞാറാഴ്ച ദിവസം ജെസ്സി വീടിനടുത്തുള്ള പുഴയിൽ തുണി കഴുകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തിക്കളിക്കുന്ന ചെറു മത്സ്യങ്ങളെ…

പൂവൻ കോഴി 

ആൽബിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ പൂവൻ കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രേത്യേകത അത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ഓടിച്ചെന്നു…