അനുസരിക്കാന്‍ സന്നദ്‌ധരെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും

തന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപമോർത്തു കണ്ണീരൊഴുക്കുകയാണ് നെഹെമിയ. തന്റെയും ജനത്തിന്റെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അവൻ

അനശ്വര സ്നേഹവും കരുണയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കരുണാമയനായ ദൈവം

"എന്‍െറ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നേര്‍ക്ക്‌ മുഖമുയര്‍ത്താന്‍ ഞാന്‍ ലജ്‌ജിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, ഞങ്ങളുടെ തിന്‍മകള്‍

പരമപ്രധാനം

" നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതരീതിയിൽ നിന്നു രൂപംകൊണ്ട, വഞ്ചന നിറഞ്ഞ, ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ പഴയമനുഷ്യനെ ദൂരെയെറിയുവിൻ,

"ദൈവനഗരം"

ദൈവസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചു മരിയയ്ക്കു ലഭിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തുടരുന്നു "അത്യുന്നതനായ സർവ്വേശ്വരൻറെ സൗന്ദര്യം

ആരാണ് വലിയവൻ ?

ആദിമ ക്രൈസ്തവർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുളവാക്കിയ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു, സ്നാപകൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാമ്മോദിസായും താമസം