Mariology

ഭാരപ്പെടരുത്

എന്റെ കുഞ്ഞേ നിന്റെ ബലഹീനതകളോർത്തു ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവയെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കിവച്ചു നീ ആശ്വസിക്കുക. എല്ലാം ഞാൻ ക്രമീകരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുക. നിന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിക്കുക. നിനക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത സ്വർഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്തു , ഓർത്തു ഭാരപ്പെടരുത്. ഇപ്പോൾ എപ്രകാരമോ, അപ്രകാരം തന്നെ നീ
Read More...

Mariology

അടിയറവയ്ക്കുക

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞേ, ദേവാലയങ്ങൾ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളോട് സാദൃശ്യമാണ്. നോക്കു കുരിശിലേക്കു നോക്കൂ. അത്രയും നിസ്സംഗതയുടെ (എന്റെയും നിന്റെയും താത്പര്യക്കുറവ്) നടുവിലാണ് അത് നിൽക്കുക. എന്റെ ക്രൂശിതനായ സുതൻ നിസ്സംഗതയിൽ നിമഗ്നരായിട്ടുള്ളവർക്കു
Read More...

എന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

എന്റെ കുഞ്ഞേ, ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് നൽകുന്നതിനായി, നീ എന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുക. കൂടുതലായി എന്റെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുകയും നിന്നെ സദാ നയിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യവും നീ
Read More...

എളിയവരെയും ചെറിയവരെയും

എന്റെ കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നു നീ കരുതുമ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ പാദത്തിങ്കലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ശക്തരും അഹങ്കാരികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നോ? അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ യോഗ്യരെന്നു അവർ കരുതുന്നവരെ മാത്രമേ അവർ
Read More...

മടുപ്പു തോന്നരുത്

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, സക്രാരിയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന എന്റെ മകന്റെ സവിധേ വരാൻ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവിടെ അവനെ സ്നേഹിക്കുക. കാരണം, അവിടെയാണ് അവൻ ഏറ്റവും ഉപേക്ഷിക്കപെട്ടവനും അപമാനിതനും ആയിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗ്ഗത്തോട് അടുത്തുവരാൻ ഞാൻ നിന്നെ
Read More...

സമാധാനമായിരിക്കുക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, എനിക്ക് സഹിക്കേണ്ടിവരുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നീ ഒരിക്കലും ആകുലപ്പെടരുത്. എന്താണ് ചെയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. എല്ലാം എനിക്ക് വിട്ടുതരിക. എന്നിട്ടു സമാധാനമായിരിക്കുക. നീ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇത് എത്രയോ അത്ഭുതകരമാണ്.
Read More...

ആകുലതകൾ എന്റെയടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, നീ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അതെ! വളരെ വൈകിയാണ് ഞാനിന്നും നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതു. ഓരോ ദിവസത്തെയും കൊച്ചു കൊച്ചു ആകുലതകൾ എന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവരിക. തന്റെ സ്‌നേഹപൂർവമായ പരിപാലനയ്ക്കും നിനക്ക് ആശ്വാസം പകരം എന്നെ
Read More...

ആകുലതകൾ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുക

എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞേ, ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട. നിരാശയിൽ നിപതിക്കാനുള്ള നിന്റെ ഏറ്റം അടുത്ത പ്രലോഭനത്തെപോലും എന്റെ സ്നേഹം പുണരുന്നുണ്ട്‌. വളരെയേറെ കൃപകൾ നിനക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ തിരുസുതൻ
Read More...

പരിധിയില്ലാത്ത സന്തോഷം

എന്റെ അരുമയായ കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് നല്കാൻ നിരവധി കൃപകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ, നീ ആവശ്യപ്പെടണം. നിന്റെ കുഞ്ഞാത്മാവിനെ നീ എനിക്കായി തുറക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നു. എന്നാൽ അധികകാലം അവയെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ
Read More...

ഞാൻ പുതുക്കിപ്പണിയുകയാണ്

എന്റെ കുഞ്ഞേ, മാതൃസഹജമായ എന്റെ കരുതൽ ഒരു വശത്തു. മറുവശത്തു നിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആകുലതകളും. ഇവ തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്താൽ ഏതാണ് വലുതെന്നു നിനക്ക് അനായാസം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. നിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സഹനങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പുതുക്കി
Read More...

എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിപ്പിൻ

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, നിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം നീ എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിനക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷവതി ആയിരിക്കാൻ കഴിയും. നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ നിന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലം കണ്ടെത്തും. കുഞ്ഞേ, ഞാൻ നയിക്കുന്ന വഴിയേ നീ പോകാവൂ. നീ ഒരിക്കലും
Read More...

ജപമാല ഭക്തർക്കു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ

(1) ദൈവകൃപ, വരപ്രസാദം ഇവയ്ക്കുവേണ്ടി തിന്മകളെ നശിപ്പിക്കുകയും അന്ധകാരശക്തികളെ തകർക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിതം എളുപ്പമാകും. (2) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകവും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ധാരാളമായി ലഭിക്കും. (3)
Read More...

നീ നിസാരകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്

പ്രിയ കുഞ്ഞേ , നീ നിസാരകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും ആകുലപ്പെട്ടുമിരിക്കാൻ ഞാൻ തരിപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിൽ എല്ലാം സമാധാനം തന്നെ ആണെന്നും മനസിലാക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. വിശ്വസിക്കുക.
Read More...

പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വാഗതം ചെയുക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കുക. ഞാൻ നൽകുന്ന കൃപകൾക്കായി എനിക്ക് നന്ദിയേകുക. എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും കുമ്പസാരക്കാരനോട് പറയാവുന്നതാണ്. നീ എന്റെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന തുടരണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപെടുന്നു.
Read More...

പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൂടുതലായി ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു. നിന്റെ ആത്മാവിൽ നീ ദർശിക്കുന്നവ എന്റെ കൃപയാണ്. ഇപ്രകാരം ഞാൻ നല്കുന്നവയെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ നീ താമസം കൂടാതെ, സന്നദ്ധയാവുകയും ചെയുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞേ, ഞാൻ നിന്റെ
Read More...

കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ, നീ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഞാൻ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള നിന്റെ അത്ഭുതം കാണുന്നത് എനിക്ക്
Read More...

എന്റെ ഹൃദയം തേടുക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, നിന്റെ മാധുര്യമേറിയ 'അമ്മ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. പേടി കൂടാതെ എന്റെ അടുത്ത് വരിക. നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞേ, ഞാൻ നിനക്ക്
Read More...

എല്ലാം എനിക്ക് വിട്ടുതരിക

ഓരോ കൊച്ചു കാര്യവും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മനസിലാക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. നീ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. ഈ സത്യങ്ങൾ നീ മനസിലാക്കണം. പ്രിയ കുഞ്ഞേ, എന്റെ കരുണയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ
Read More...

ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, ഞാൻ നിന്റെ മാധുര്യമുള്ള അമ്മയാണ്. നീ എന്നിലേക്ക്‌ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിക്കുകയാണ്. ആരോരുമില്ലാത്ത എന്റെ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എപ്പോഴും എന്റെ ചിന്ത.
Read More...

ഉത്സാഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സാത്താൻ വളരെ പ്രബലനാണ്. എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ കൊച്ചുകൊച്ചു നേട്ടങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അവൻ തുരുത്തപെടാൻ. ദിവസേന ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ഇതളുകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ
Read More...

നിന്റെ സംശയം എനിക്ക് വിട്ടുതരിക

പ്രിയ കുഞ്ഞേ, തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം നിന്നെ ഒട്ടും അസ്വസ്ഥയാക്കരുത്. അവ എനിക്ക് വിട്ടുതരിക. നീ പ്രസന്നയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നീ എന്റെ പ്രകാശത്താൽ വിളങ്ങും. പ്രിയ കുഞ്ഞേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും
Read More...