അവൻ വളരണം ഞാൻ കുറയണം

ആത്മീയ ജീവിതം യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ യാഥാർഥ്യമാണെന്നു ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരിത്യാഗപൂര്ണമായ ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടിയേ

കണ്ടകോടാലി

ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ 'കണ്ടകോടാലി' ആണ് 'അഹം'. വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി ദേഹത്തെ

ഓമനത്തിങ്കൽ കിടാവ് 

കുഞ്ഞിലെ പെറ്റമ്മയെ നഷ്ട്ടപെട്ട ഓമനത്തിങ്കൽ കിടാവാണ്‌ അന്നക്കുട്ടി. പക്ഷെ, പരമകാരുണ്യകൻ, തന്റെ കുഞ്ഞിനെ,…

ഒരു കടുംകൈ

തോമസ് പിറന്നത് ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലാണ്. ലോകസുഖങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചു അവൻ ഡൊമിനിക്കൻ സഭയിൽ ചേർന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷാടക…

ആരാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷവാൻ?

ഗോണ്സാഗ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അസാധാരണ പൊതുസമ്മേളനം! മൂത്ത മകൻ അലോഷ്യസ് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: "മാർക്വിസ് ഫെർഡിനൻഡോയുടെയും…

ഈശോയിക്കൊപ്പം

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ പെറു വിശ്വവിഖ്യാതമായിരിക്കുന്നതു ലീമ എന്ന ഒരു ചെറുപട്ടണവും അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന…

വി. ഹിലാരിയോൻ (292-371)

പലെസ്തീനിയയിലെ ഗാസ എന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് 8 കിലോമീറ്റര് ദൂരെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തബാത്ത എന്ന കൊച്ചുപട്ടണത്തിൽ…