ആഗമനകാലം (ക്രിസ്മസ്)

ആഗമനകാലം (ക്രിസ്മസ്) നിരവധി യാത്രകളുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ 'അമ്മ, ഇളയമ്മയായ എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ ഹെബ്രോൻ…

ഈശോയുടെ ‘തിരുശരീരം’

"ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ, തങ്ങളുടെമേൽ ശീക്ക്ര നാശം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന…

എല്ലാം ശുഭമാകാൻ

ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുകയെന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. മനുഷ്യന്റെ ദാഹവും കൊതിയും ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കാനാണ്.…

സ്നാർക്കിങ് 

അമേരിക്കൻ മാധ്യമ നിരൂപകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ് ഡേവിഡ് ഡെൽബി. ഇന്നു പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധ…

ആൽബി ആശുപത്രിയിൽ

ഒരു ദിവസം ആൽബിക്ക് ചെറുതായി പനി തുടങ്ങി. അവന്റെ ഉത്സാഹവും ഉർജ്ജസ്വലതയുമെല്ലാം കുറഞ്ഞു. ജെസ്സി അവനെ ആശുപത്രിയിൽ…

സ്വർഗ്ഗമാക്കില്ലേ?

സുഹൃത്തുക്കളേ, നമ്മുടെ "കഥാകൃത്തച്ചന്റെ" ഇന്നത്തെ സന്ദേശവും അങ്ങേയറ്റം  ഹൃദയസ്പർശിയാണ്. വിശദീകരത്തിനെടുത്ത വചനഭാഗം…

സ്വർഗ്ഗം

ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് സ്വർഗ്ഗം (നിയമ 26 :15 ) അങ്ങ് വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് (ഞങ്ങളെ)…

The Kingdom of God

The Paradox Parexcellence The first words of Jesus are few and apparently simple. There is similarity between His…